Trường Mầm non Ký Phú có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 46 người. Trong đó:

Cán bộ quản lí: 03 gồm Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng;

Tổng số giáo viên: 34 Giáo viên. Trong đó có 23 giáo viên biên chế và 11 giáo viên hợp đồng theo Quyết định số 98/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tổng số nhân viên: 09 người, trong đó có 01 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế và 07 nhân viên nấu ăn.

100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trong đó có 81,8% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đào tạo Cao đẳng và Đại học.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn cố gắng nỗ lực trong công tác quản lí và chăm sóc, giáo dục trẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.