Trường Mầm non Ký Phú được thành lập năm 1989. Trường được xây dựng tại xóm Đặn 2, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đến năm 2012 trường được công nhận là Trường mầm non đạt chuẩn mức độ II theo quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm qua nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào ngày 10 tháng 8 năm 2012.